Masaža

Masaža je nešto što mnogi vole i postaje jedan od najpopularnijih vidova opuštanja tela.

I pre nekoliko hiljada godina stari narodi su koristili vreme za razne tehnike masiranja i opuštanja. Masirali su se i Kinezi, Stari Egipćani, Grci, Rimljani.


Cilj masiranja jeste da se telo maksimalno opusti, tako da za izvođenje masaže nije potreban samo dobar terapeut, već i celokupan ambijent, prostor, energija.

Jedna od najvažnijih stvari je taj holistički pristup, gde se posebno individualno pristupa svakom klijentu i gde se sa svakim klijentom uspostavlja posebna energija koja će da vlada za vreme tretmana.

Masaža ne može da se vrši na isti način, sa istim pritiskom na svakoj osobi jer svako drugačije reaguje na dodir.

U ovoj veštini ne vlada pravilo Što jače to bolje, već je potrebno da masaža bude bezbolna i prijatna Nekima je potreban dubok rad na mišićima.

Nekima je potrebno smirivanje nervnog sistema. Nekima je potreban samo sat tišine dok se neko drugi brine o njima, dakle za svakoga ima nešto posebno na čemu treba raditi.