Šta je Istezanje?

Istezanje mišića kao pojam može da se definiše kao povećanje dužine mišićnog tkiva.

Da bismo razumeli malo bolje pojam istezanja, moramo početi od anatomije i od toga koje to strukture imaju mogućnost istezanja.

Ljudski aparat za kretanje je napravljen tako da postoji čvrsti deo, odnosno skelet koji se ne može mnogo deformisati prilikom delovanja sila, i meka tkiva koja su podložna promenama svoje dužine. Postoji više različitih tkiva koje možemo istezati – nerve, tetive, ligamente, fasciju, mišiće…

Kada pričamo o istezanju prva pomisao su uvek mišići, tako da ćemo malo detaljnije objasniti kako se to mišići istežu.

Osobine mišića koje su zadužene za promenu dužine mišića jesu rastegljivost i elastičnost.

Rastegljivost je sposobnost mišića da se izduži do izvesne mere a da pri tome ne dođe do prekida njegovog kontinuiteta (delimičnog ili potpunog kidanja – rupture).

Elastičnost je  sposobnost mišića da se nakon istezanja nastalog pod uticajem neke spoljašnje sile, ponovo vrati na prvobitnu dužinu i oblik, pri prestanku delovanja te sile. 

Posmatrajući anatomiju mišića, on se sastoji od tetiva ( dve ili više, zavisno od oblika i građe skeletnog mišića) i mišićnog tela. Tetive su strukture koje se nalaze na krajevima mišićnog tela i pripajaju mišić za kost.

Kada se mišić isteže dolazi do izduženja njegovog mišićnog tela i skraćenja njegovih tetiva na krajevima. Izduženje mišićnog tela dešava se na račun debljine mišića, odnosno smanjuje se debljina mišića a povećava dužina.

Ono što je bitno pomenuti jeste da postoje određene strukture koje imaju ulogu da spreče mišić da se istegne preko svojih granica i bez njih mišić ne bi mogao da pošalje signal da je istezanja dosta. To su Goldžijev tetivni organ i neuromišićno vreteno. Ove dve strukture će umeti da doziraju istezanje mišića tako da ne dođe do njegovog pucanja ili iritacije.

Kada se istezanje vrši svakodnevno, mišići i njihove strukture se prilagođavaju na postignute obime pokreta i dužine i imaju sposobnost da zadrže rezultate koje ste napravili. Naravno da istezanje ima najveći efekat ako se vrši u ranijim godinama, pogotovo u  periodu rasta i razvoja, jer tada se lakše mogu osvojiti neki novi obimi, privići telo na sam osećaj istezanja i naučiti ga da mu je to potrebno.

Naši mišići se svakodnevno skraćuju usled stalnih pozicija tela koje zauzimamo, i generalno im se smanjuje elastičnost i rastegljivost usled nepokretanja, kao i snaga. Veoma je bitno omogućiti mišićima da održavaju svoje prirodne dužine i obezbede slobodno kretanje tela u svim smerovima, bez bola i ograničenja koja nisu u skladu s onim što je prirodno anatomija odredila.