Blog

Šta je to mišićni disbalans

Šta je to mišićni disbalans?

Mišićni disbalans može se predstaviti kao neravnoteža mišića. Faktički, označava nejednak odnos između mišića agonista i antagonista (mišića koji su

Zasto i kako vezbamo

Kako i zbog čega vežbamo?

Moderan način života definitivno je „uveo“ fitnes u svakodnevnicu većine, što je faktor koji bi trebalo da ima samo pozitivne