fbpx

Osnovna funkcionalna funkcija mišićnog tkiva (bilo to poprečno-prugasto ili glatko, belo ili crveno) jeste njegova razdražljivost. Ta razdražljivost se ispoljava najčešće skraćivanjem,grčenjem (kontrakcijom) mišićnih vlakana, koje nastaje pod dejstvom spoljašnjih ili unutrašnjih draži.
Pod normalnim uslovima, prirodne draži za kontrakciju čovječijih mišića jesu impulsi koji u svaki mišić dolaze preko njegovog motornog nerva, a ti impulsi nastaju u centralnom nervnom sistemu, pod uticajem promena unutrašnje i spoljašnje sredine, koje se primaju preko receptora. Drugim rečima, nadražaj nastaje u receptorima prenosi se preko senzitivnih nerava stiže u centralni nervni sistem, gde se prenosi na motorno nervno vlakno i preko njega u mišić, koji po prijemu dovoljno jakog impulsa odmah prelazi u stanje nadražljivosti, tj. kontrahuje se.

Sama kontrakcija skeletnog mišića javlja se kao odgovor na nervne impulse, koji dolaze u mišić preko specijalnih nervnih ćelija motoneurona. Mišići zajedno sa nervima, koji ih inervišu, čine nervno-mišićni aparat čoveka. Funkcionalna veza motoneurona sa mišićima sprovodi se preko aksona, tako da se svaka od krajnjih grana aksona završava na jednom mišićnom vlaknu formirajući nervnomišićnu sinapsu ili tzv. završnu ploču. Prema tome, svaki motoneuron inerviše onoliko mišićnih vlakana koliko ima krajnjih ogranaka. Ta fiziološka celina motoneurona, njegovog aksona i svih mišićnih vlakana koje inerviše,čini motornu jedinicu. Ona predstavlja osnovnu morfofunkcionalnu jedinicu nervno-mišićnog aparata, i u organizmu čoveka se razlikuje po veličini motoneurona, kao i po broju mišićnih vlakana. Tako, male motorne jedinice imaju relativno mali motoneuron, sa malim brojem mišićnih vlakana (do nekoliko desetina), i one su u sastavu svih sitnih mišića lica, prstiju ruke i noge, šake, a delimično i u sastavu velikih mišića trupa i ekstremiteta.Velika motorna jedinica ima krupan, veliki motoneuron, koji sa svojim ograncima aksona inerviše i do nekoliko hiljada mišićnih vlakana. One se nalaze u sastavu velikih mišića trupa i ekstremiteta.

Svaki skeletni mišić izgradjen je od velikog broja mišićnih snopova, a snop od hiljade mišićnih vlakana. Kod čoveka se broj tih vlakana formira već od 4. do 5. meseca života i praktično se ne menja. Medjutim, njihova debljina se znatno menja pri rodjenju njihov dijametar iznosi 1/5 debljine vlakna odraslog čoveka; pod uticajem treninga, taj dijametar se može kod odraslih znatno povećati.

 

Aleksandar, Stretch Terapeut