fbpx
Sta je istezanje

Šta je istezanje?

Istezanje mišića kao pojam može da se definiše kao povećanje dužine mišićnog tkiva.

Da bismo razumeli malo bolje pojam istezanja, moramo početi od anatomije i od toga koje to strukture imaju mogućnost istezanja.

Ljudski aparat za kretanje je napravljen tako da postoji čvrsti deo, odnosno skelet koji se ne može mnogo deformisati prilikom delovanja sila, i meka tkiva koja su podložna promenama svoje dužine. Postoji više različitih tkiva koje možemo istezati – nerve, tetive, ligamente, fasciju, mišiće…

Kada pričamo o istezanju prva pomisao su uvek mišići, tako da ćemo malo detaljnije objasniti kako se to mišići istežu.

Osobine mišića koje su zadužene za promenu dužine mišića jesu rastegljivost i elastičnost.

 

Rastegljivost je sposobnost mišića da se izduži do izvesne mere a da pri tome ne dođe do prekida njegovog kontinuiteta (delimičnog ili potpunog kidanja – rupture).

 

Elastičnost je  sposobnost mišića da se nakon istezanja nastalog pod uticajem neke spoljašnje sile, ponovo vrati na prvobitnu dužinu i oblik, pri prestanku delovanja te sile.

 

Posmatrajući anatomiju mišića, on se sastoji od tetiva ( dve ili više, zavisno od oblika i građe skeletnog mišića) i mišićnog tela. Tetive su strukture koje se nalaze na krajevima mišićnog tela i pripajaju mišić za kost.

 

Kada se mišić isteže dolazi do izduženja njegovog mišićnog tela i skraćenja njegovih tetiva na krajevima. Izduženje mišićnog tela dešava se na račun debljine mišića, odnosno smanjuje se debljina mišića a povećava dužina.

Ono što je bitno pomenuti jeste da postoje određene strukture koje imaju ulogu da spreče mišić da se istegne preko svojih granica i bez njih mišić ne bi mogao da pošalje signal da je istezanja dosta. To su Goldžijev tetivni organ i neuromišićno vreteno. Ove dve strukture će umeti da doziraju istezanje mišića tako da ne dođe do njegovog pucanja ili iritacije.

Kada se istezanje vrši svakodnevno, mišići i njihove strukture se prilagođavaju na postignute obime pokreta i dužine i imaju sposobnost da zadrže rezultate koje ste napravili. Naravno da istezanje ima najveći efekat ako se vrši u ranijim godinama, pogotovo u  periodu rasta i razvoja, jer tada se lakše mogu osvojiti neki novi obimi, privići telo na sam osećaj istezanja i naučiti ga da mu je to potrebno.

Naši mišići se svakodnevno skraćuju usled stalnih pozicija tela koje zauzimamo, i generalno im se smanjuje elastičnost i rastegljivost usled nepokretanja, kao i snaga. Veoma je bitno omogućiti mišićima da održavaju svoje prirodne dužine i obezbede slobodno kretanje tela u svim smerovima, bez bola i ograničenja koja nisu u skladu s onim što je prirodno anatomija odredila.

Jovana, Stretch Terapeut

arrow_top