fbpx

Aktivno istezanje se izvodi bez ikakvog pomagala ili asistencije. Ova forma istezanja koristi snagu mišića antagonista da bi generisali istezanje u mišićima koje ciljamo, agoniste. Kontrakcija suprotnih mišića nam ustvari pomaže da opustimo mišiće koje istežemo.

Primer takvog istezanja je kada individua podiže ispravljenu nogu do najviše tačke i onda tu poziciju zadržava bez ikakve asistencije. Aktivno istezanje može biti i korisno u rehabilitaciji i kao vrlo efektivna kondiciona vežba pre nego što se pređe na dinamičko istezanje.

Ovakav način istezanja je veoma teško držati dugi period vremena i zbog toga te pozicije držimo 10-15 sekundi.