fbpx

– Spora mišićna vlakna
– Brza mišićna vlakna

Spora mišićna vlakna (koja se često nazivaju tip I) su vlakna koja se sporo smanjuju i veoma su izdržljiva, tj. Imaju veliku otpornost na umor. Mišićna vlakna tipa I imaju ulogu u održavanju držanja i pretežno se aktiviraju tokom aktivnosti nižeg intenziteta, poput trčanja. Zašto je to tako? Jedan od razloga leži u činjenici da takva vlakna poseduju više mitohondrija, pa imaju veliku oksidativnu sposobnost i sporije oslobađaju ATP. Pored toga, spora mišićna vlakna imaju manju sposobnost skladištenja glikogena. Upravo zbog mitohondrija i aerobnog načina obezbeđivanja energije i visokog protoka krvi, ova mišićna vlakna izgledaju crveno, a često ih nazivaju i crvenim mišićnim vlaknima. Ali količina sile koju ovi mišići mogu proizvesti je manja nego kod mišićnih vlakana koja se brzo trzaju.

Brza mišićna vlakna se dele na IIA i IIB. Tip IIA se takođe naziva oksidativno-glikolitički, jer su to mišićna vlakna koja primaju energiju i iz mehanizama oksidativne (aerobne) i glikolitičke (anaerobne) energije. IIA vlakna se aktiviraju pretežno tokom pokreta koji se brzo, ponavljaju i nešto nižeg intenziteta. IIA vlakna se aktiviraju nakon tipa I. Ova vrsta vlakana poseduje relativno veliku količinu mitohondrija i brzo se oporavlja nakon aktivnosti.

Tipovi IIB su vlakna koja se vrlo brzo stežu i aktiviraju se tokom aktivnosti visokog intenziteta, poput određenih atletskih disciplina i olimpijskog dizanja tegova. Niski mitohondrijski brojevi, niži oksidativni i veći glikolitički kapacitet karakteristike su koje opisuju vlakna tipa IIB. Važno je shvatiti da se ova vlakna vrlo brzo umaraju i njihov oporavak je nešto sporiji, što se događa uglavnom nakon fizičke aktivnosti. Ipak, za razliku od tipa I, vlakna tipa IIB imaju mogućnost generisanja velike sile i skoro isključivo su odgovorna za prevazilaženje maksimalnih opterećenja. Kada se uzme u obzir sastav određenih mišića, važno je shvatiti da oni nisu isključivo spori ili isključivo brza mišićna vlakna, već kombinacija obe komponente. Tačan odnos zavisi od niza faktora, ali generalno određene mišićne grupe imaju više jedne ili druge komponente. Tako se u lisnim mišićima m. soleus poseduje sporija mišićna vlakna od gastrocnemiusa. Stoga su primarne funkcije m.soleusa hodanje i održavanje uspravnog položaja tela, tj. aktivnosti koje mogu trajati duže, ali manjeg intenziteta. Suprotno tome, m.gastrocnemius se sastoji pretežno od mišićnih vlakana koja se brzo trzaju, tako da se najviše aktivira tokom trčanja, skakanja i drugih brzih pokreta nogu.

 

Aleksandar, Stretch Terapeut